שיקול דעתו של עורך לילה

שיקול דעתו של עורך לילה – על עורך הלילה בעיתון מוטלת האחריות למופיע בעמודי החדשות. מדי לילה, במשמרתו של עורך הלילה, חולפות מול עיניו על גבי צג המחשב בין שלושת אלפים לחמשת אלפים ידיעות. תפקידו לסננן בשניות ולבחור את הידיעות שייכללו בעמודי החדשות למחרת ואת אלה שיימחקו ולא יראו אור לעולם.

שיקול דעתו של עורך לילה המדדים המנחים את עורך הלילה הם:

 • הידיעה היא מעניינו הברור של הציבור.
 • הידיעה מושכת את עיני הקורא בעוצמת המסר והכותרת.
 • יש בידיעה משום העניין להמשיך ולקרוא.
 • פתיחת הידיעה בצורה מוחצת ביותר.
 • חדות המסר ללא פרשנות הכותב.
 • מקוריות ובלעדיות.
 • סקופ.
 • ידיעה מהממת.
 • ידיעה שלא ניתן להישאר אדיש לנוכח קריאתה.
 • ייחודיות הנושא.
 • מה יגידו בעיתון המתחרה?
 • לשאוף שהכותרת שלו תהיה חזקה יותר מהעיתונים המתחרים.