הנהלת איגוד העיתונאים בסכנין

הנהלת איגוד העיתונאים בסכנין – חברי הנהלת איגוד העיתונאים התארחו אצל ראש עיריית סכנין, מר מאזן גנאים בביקור ראשון.

בין הנושאים שנדונו – יחס התקשורת לערביי ישראל, מעמדו של העיתונאי הערבי, והספורט כמקרב בין העמים.

נראה שהמסר העיקרי שיצא מהביקור הוא כי "דו קיום" הוא מושג ערכאי ומיושן, שיש להחליפו ב"קיום רב תרבותי".

 

יש עוד הרבה עבודה…

הנהלת איגוד העיתונאים בסכנין