הגדרות בתקשורת

הגדרות בתקשורת:

תקשורת בינאישית – המסר המילולי והלא-מילולי המועבר בין אדם למשנהו, כולל מסר מובן בשפת גוף.

תקשורת המונים – מערכת מגובשת להעברת מסרים בעלי עניין לציבור ומעניינו של הציבור, לקהל יעד רחב.

דוברות – יצירת מערכת תגובות מיידית לשמירת ההיבט של הגורם עליו מופקד הדובר.

מסר – מידע ענייני שיש ליידע בו את הציבור.

הגורם הטכני בתקשורת – קולט המידע-מעבד-מנסח-משדר להמונים.

יחסי ציבור – הכלים והטכניקות ליצירת מודעות ציבורית רחבה לפעילותו של גוף כלשהו או לקיומה של תופעה כלשהי, תוך ציפייה למשוב. ביחסי ציבור מספקת התקשורת את השטח או הזמן, ולגורם המוסר אין שליטה או פיקוח על המסר לאחר שנמסר.

המדיה התקשורתית – האמצעים להעברת המסרים להמונים: טלוויזיה, רדיו, עיתונות, מנשרים באמצעות מערכת יחסי ציבור, ספרות ואינטרנט.

מקורות המידע – גורמים אמינים המספקים אינפורמציה חיונית מעניינו של הציבור.