אמצעי התקשורת ודימויים

בעידן המודרני בחברה הדמוקרטית החופשית, רבה השפעתם של כלי התקשורת על תפישות חברתיות ודימויים של אנשי הציבור, רעיונות ומעשים ברמה הקהילתית והארצית, שכן על פי רוב אין הציבור נמצא במצב של חשיפה והתנסות אישי עם נשואי הדימוי.

כלי התקשורת, אף כי בדרך כלל אינם מסוגלים להחליט עבור רוב הציבור מה לחשוב, בהחלט קובעים עבורו מה לחשוב. באמצעי התקשורת קיימות מגמות ונעשים ניסיונות להשפיע, לשכנע ולשנות אך מעל ומעבר לכך הם מהווים גורם עיקרי בהעלאת נושאים סוגיות רעיונות ואנשים על סדר היום הציבורי. באמצעות הבלטה והדגשה, הקצאת שטח בעיתון וזמן שידור ברדיו ובטלוויזיה קובעים אמצעי התקשורת את חשיבותם של נושאים, אירועים, רעיונות ואישים .אירוע בלתי מדווח, זה אירוע בלתי חשוב, אדם הזוכה לסיקור מקיף הוא איש חשוב.

עשרות מחקרים ב- 15 השנים האחרונות הראו, כי זו הדינמיקה המכתיבה לא רק מה יכלול במכלול הדימוי, אלא היכן תמוקם בהתייחסות ביחס למוקד ולפריפריה של הדימוי.

במערכת דמוקרטית צרכנות תקשורת נאורה מחייבת ידע והכרה של מנגנוני תקשורת נאורה מחייבת ידע והכרה של מנגנוני ותהליכי תקשורת המונית. הזכות לדעת ולדווח והחופש להפיץ מידע (בגבולות החוק והטעם הטוב) יוצרים שוק הומה ותוסס של מידע. מידע זה "ילך לאיבוד" עבור מי שאינו מכיר את כללי המשחק ואינו מודע לחוקיו הכתובים והסמויים.

מודל הראי של תקשורת ההמונים ממחיש את הדינמיקה של השוק הזה. על פי דגם ההתייחסות הזה, משולים כלי התקשורת לראי המשקף את המציאות שלעומתם הוא מוצב. חשוב לזכור, כי ראי זה משקף רק חלק מהמציאות – הוא אינו משקף למשל, את העומדים מאחורי הראי.

כללי הפיסיקה שולטים בעולמנו פועלים גם לגבי הראי שבמשל. לפיכך היות שזווית פגיעת קרני האור שווה לזווית החזרתן, הרי שזווית עמידתנו בפני אותו ראי תכתיב את אשר נראה בו. מחמת כן יראה הראי כמשקף דווקא את השמאל ולהיפך- אלא אם כן ממוקם הראי עצמו בקצה הימני או בקצה השמאלי. דרגת ליטושו של הראי מכתיבה אף היא את אשר נראה בו. הוא עשוי להיות חלק או מבריק או לחילופין, עמון ומעורפל. הוא איננו תמיד ישר ושטוח ולעיתים נבחין על נקלה בקימוריו וקיעוריו, עד כדי אבסורד – כדוגמת הראי העקום שבפארק שעשועים.

הראי שלנו איננו בחלל. יש מי שעומד מאחוריו, תומך בו ולעיתים מסיטו ומכוונו לצד זה או אחר. לפעמים נשלטת תנועה זו ע"י תורה אידיאולוגית ולעיתים על ידי תורה פרופסיונלית(עיתונאית). תיתכן גם, כמובן תנועה בלתי מכוונת, בלתי מתוכננת ואף כזו הנגרמת על ידי "משבי רוח" ו"רעידות אדמה" של גורמים חיצוניים – צפויים ובלתי צפויים.

על צרכן התקשורת לזכור, כי בפארק השעשועים שלו יש יותר מראי אחד וכי הוא רשאי ומסוגל לחשוף עצמו לבבואת המציאות הנשקפת בראי אחר. מאידך, כדאי לו גם לזכור כי יתכן בעמדו ישירות מול הראי, אין הוא רואה אלא את עצמו- כמות שהוא. קשה לשנות את תכונותיו של הראי הזה ואת כללי הפיסיקה. אם נרצה שבראי ישתקפו דברים אחרים מאלו המשתקפים בו עתה – יתכן שהדרך הקלה ביותר היא לבצע שינוי בדברים מול הראי גם אם אנחנו מוצבים מולו.

 

התקשורת משנה פנים

התקשורת שינתה את פניה. מול עינינו התוהות חל מהפך תקשורתי, שאך לא מזמן יכולנו רק לדמיין כי אכן יתרחש. התקשורת רואה הכול ,דבר לא נסתר מעיניה בהיבט היקפי של כפר תקשורת גלובאלי אחד. המציאות מדהימה בתקשורת עוצמתית, ההולמת את הכינויים שדבקו בה " המעצמה השביעית" ו" מעצמת על" ,שהכול מתגמד נוכח יכולתה הביצועית והחודרנית. היא בעלת השפעה מהותית בשאלותיה הנוקבות ולא תרפה עד לקבלת המענה שזכותו ואף חובתו של הציבור לדעת ע"פ קודים תקשורתיים. התקשורת מונעת מהצורך הבסיסי להגן על הציבור ולא רק על אנשי ציבור, לדווח לו על המתרחש ולשמש לו פה. התקשורת היום משפיעה על קבלת החלטות בדרגים הבכירים בסולם ההיררכיה הפוליטית , החברתית והציבורית היא אינה פשרנית, כראוי לתקשורת לוחמנית הנאבקת למען הציבור, ומצד שני היא אסטרטגית , לא אחת בהבאת אירועים ודמויות טרגיות. היא בעלת אסטרטגיה מקצועית, שהקידמה תובעת ממנה.                              בתום השידור הכתוב או ההופעה באינטרנט אין דרך חזרה. זוהי אכן אסטרטגיה המלמדת על הליך קבלת החלטות, סוגיות ויוזמות תקשורתיות. אנחנו מונעים בכוח בזמן האירועים.

התקשורת הבינלאומית משנה פנים

נוכח גל האירועים האחרון הפוקד את העולם, הן במישור הכלכלי והן במישור המדיני, מחזקת התקשורת את עוצמתה.

ההיבטים המחייבים, אותם הכתיבו העיתונים: "ניו יורק טיימס", "ניויורקר", "טיים" ,"ניוזוויק", "ניו ריפבליק" ," ביזנס קומיוניקיישן", "דיילי מירור" , וה" לא'קיפ" הצרפתי :

  •  גיבוש עמדות של ראש הדסק בכל עיתון ועיתון בנושא הנוגע אליו.
  • שינוי בהליך קבלת החלטות ע"פ קביעת נורמות של הצלבת מידע, וזאת למרות המקור המהימן.
  • קבלת תגובה מהסמכות במערת הדוברות של כל גורם משמעותי העומד להיות מוזכר בתקשורת.
  • חובתו של הדובר הכולל מערכת עסקית לספק את המידע האמין ללא עיכוב במערכת התגובות.
  • הליך קבלת ההחלטות שקיבל את אישורו מוועדת עורכי העיתונים האמריקאית מהווה סמכות עליונה במערך הביצוע התקשורתי.
  • התקשורת מהווה היום בסיס השפעה בלתי מבוטל על המערכת השלטונית לגבי שינוי דפוסי התנהגות פיננסיים המתבטאים בסיוע / אי סיוע למפעלים כגון: יצרני רכב, יצרני אופנה וכו'.
  • תעשייה האמריקאית מושפעת ללא ספק במידה של "להיות או לחדול" ע"י התקשורת.
  • התכתיבים האחרונים הבאים לידי ביטוי כבר מינואר 2009, מהווים את השינוי המהותי בתקשורת המתקדמת והמתחייבת.
  • חידוד האתיקה התקשורתית, מחייבת את מדינות המערב והעולם הנאור, כשברקע מייחלים הנוגעים בדבר להצלחת יישום האתיקה.
  • האוניברסיטאות בארה"ב בהן מובילות מגמות התקשורת כגון: ייל, הרווארד, וירג'ינייה, יורק, מישיגן מביעות את תמיכתן באימוץ השינויים הייחודיים למען תקשורת בונה תוך שמירה מוחלטת על פרטיות וצנעת הפרט.