חשבון נפש פנימי – ד"ר אמנון מעבי

"פרשיות היעלמות/חטיפת ילדי תימן, המזרח והבלקן" וגזלת "ספרי קודש, כתבי יד ותכשיטים" אינם יורדים מסדר היום הציבורי, אף שחלפו למעלה משבעים שנה. פת ילדי תימן, המזרח והבלקן" וגזלת "ספרי קודש, כתבי יד ותכשיטים" אינם יורדים מסדר היום הציבורי, אף שחלפו למעלה משבעים שנה. הן עדיין מדממות בלב בני המשפחות ובלב אלו אשר יש להם מצפון; […]